Nasi Specjaliści ds. Sprzedaży:

Artur Mielimonka         Wiesław Brzozowski        Leszek Salamon

a.mielimonka@gieldawegla.pl    w.brzozowski@gieldawegla.pl      l.salamon@gieldawegla.pl 

tel. 535 630 088           tel. 535 640 088          tel. 534 370 088       

węgiel , miały                kruszywa, piaski, żwiry          cement, beton


Mariusz Magiera 

Kierownik ds. Sprzedaży             

m.magiera@gieldawegla.pl
tel. 735 036 955


Giełda Węgla sp. z o.o.

Siedziba firmy:          Biuro Sprzedaży:            Księgowość:

ul. Przemysłowa 3           44-210 Rybnik, ul.Zebrzydowicka 51   tel. 735 041 930
44-203 Rybnik

NIP  6423185642
Regon 243491171
KRS 0000498473

tel.  324401486
fax  324401485